Obavijest
x

Ako naiđete na probleme dok koristite web stranicu www.artmark.hr, a koristite preglednik Internet Explorer, pokušajte pristupiti stranici koristeći druge preglednike: Chrome, Firefox, Edge etc.
Hvala Vam!

Uredba o konsignaciji

1. Artmark prima umjetnička djela i kolekcionarske predmete za konsignaciju u svrhu prodaje na aukciji. Umjetnička djela se čuvaju, procjenjuju i vrednuju u bilo kojem Artmarkovom nacionalnom uredu.
U Rumunjskoj, konsignacije organizira A10 by Artmark SRL, ovlašten pod br. -476/24.11.2020.; u Bugarskoj, konsignacije organizira Artmark Bulgaria LTD, ovlašten pod br. -207162373 od 17.11.2022.; u Hrvatskoj konsignacije organizira Artmark Croatia d.o.o. ovlašten pod br. MBS 081471806 od 9.11.2022.

2. Zaprimanje radova na čuvanje/konsignaciju može se izvršiti u bilo koje vrijeme tijekom radnom vremena Odjela za procjenu i konsignaciju, koje je kako slijedi: od ponedjeljka do petka od 11:00 do 18:00 sati i subotom samo uz prethodni dogovor. Radi diskrecije i izbjegavanja gužve, preporučujemo da unaprijed najavite termin dolaska (prema potrebi, deponenti@artmark.ro; evaluation@artmark.bg; konsignacija@artmark.hr; telefon: za Rumunjsku: 021 210 30 16, 0756 066 302, 0756 163 400, 0758 056 115; za Bugarsku: +359 87 730 5826; za Hrvatsku: +385 97 676 0714; +385 1 3885 594). Također, radi optimizacije vremena čekanja, preporučujemo osobama koje su zainteresirane za procjenu umjetnine ili kolekcionarskog predmeta da nam unaprijed pošalju na gornju e-mail adresu bistru fotografiju umjetnine, poleđine i potpisa, kao i informacije o a) veličini djela i njegovom podrijetlu, te b) kontakt podatke pošiljatelja, nakon čega će se uskoro, e-mailom ili telefonom, dobiti preliminarno mišljenje o tržišnoj vrijednosti djela i stupanj prihvatljivosti na jednoj od aukcija Artmarka.

3. Procjena (evaluation) i vrednovanje (appraisal) za prodaju putem aukcije su besplatne. Primjerak potvrde o čuvanju/konsignaciji izdaje se pošiljatelju.

4. Odjel za procjenu Artmarka utvrđuje procijenjeni raspon tržišne vrijednosti djela (nije moguće pregovarati) i preporučuje pošiljatelju početnu cijenu (otvoreno pregovorima), znatno nižu od minimalne granice procijenjenog raspona tržišne vrijednosti. Procijenjeni raspon određuje komisija za procjenu primatelja i odražava kolektivno profesionalno mišljenje procjenitelja primatelja o vrijednosti po kojoj trenutno tržište može apsorbirati djelo, temeljeno, između ostalog, na povijesti trgovanja umjetnikovim djelima, temi i veličini djela, konkurenciji zamjenjivim radovima unutar iste aukcije, tržišnom kontekstu itd. Procijenjeni raspon ne može biti optimističan, već funkcionalan, takav da realno osigurava prodaju djela. Ovisno o prirodi konsigniranog lota, Kuća će prikazati procjenu ili početnu cijenu u aukcijskom katalogu.

5. Radovi prihvatljivi za prodaju putem aukcije moraju biti konsignirani najmanje 6 tjedana prije datuma određenog za aukciju (iz razloga koji se odnose na vrijeme i korake potrebne za organizaciju procesa prodaje). Iznimka je napravljena, gdje je to regulirano nacionalnim zakonom, za dokumente koji su dio Državnog arhivskog fonda, u kojem slučaju, kako bi se poštivao prioritet kupnje Državnog arhiva (koji ima rok od 60 dana za ostvarivanje svog prava po želji), konsignacija se mora izvršiti najmanje 10 tjedana unaprijed (osim ako pošiljatelj ne dostavi dokaz o prethodnoj obavijesti Državnom arhivu). Artmark će na web stranici, obično 6 mjeseci unaprijed, objaviti raspored aukcija za sljedeće jednogodišnje razdoblje, kako bi se omogućilo pravovremeno sudjelovanje u sesijama prikupljanja pošiljki za umjetnička djela i kolekcionarske predmete u pogledu njihove prodaje putem aukcije.

6. Artmark određuje redoslijed kojim se umjetnička djela primljena na konsignaciju nude na prodaju.

7. Kada se umjetnička djela prodaju putem aukcije, pošiljatelj će primiti prodajnu cijenu (umanjenu za prodajnu proviziju; kao i, prema potrebi, uvozne carine, izravne troškove u vezi s robom, kao što je restauracija, uokvirivanje, restauracija okvira , vještačenje klasificiranih lotova ili, na zahtjev Ministarstva kulture, poseban marketing i sl., dogovoreno ugovorom o konsignaciji), čim se cjelokupni fakturirani iznos primi od uspješnog ponuditelja. Cijena se plaća pošiljatelju: u EUR, ako se prodaja odvija u jurisdikciji koja je prihvatila EUR; u nacionalnoj valuti, ako je riječ o rezidentu; primjenom službenog tečaja Narodne banke na dan aukcije. Ako pošiljatelj nerezident zahtijeva da se plaćanje izvrši u drugoj valuti, tada će, prema pisanim uputama pošiljatelja, Artmark zamijeniti iznos koji duguje pošiljatelju u valutu koju je naveo prema službenom tečaju Narodne banke važećem na datum plaćanja, a pošiljatelju se isplaćuje iznos u valuti koja proizlazi iz deviznog tečaja.

8. Provizija za prodaju putem aukcije izračunava se prema broju i vrijednosti poslanih radova, njihovom nastupu na aukciji putem odnosa cijene čekića i početne cijenu te procijenjenoj tržišnoj vrijednosti djela. Artmark će od cijene čekića odbiti i zadržati sve izravne troškove povezane s predmetom, kao što su restauracija, uokvirivanje, popravak okvira, stručne procjene klasificiranih lotova ili, na zahtjev Ministarstva kulture, poseban marketing, carinski troškovi i procesi itd. , unaprijed dogovorene s pošiljateljem. U slučaju da umjetnina nije prodana, pošiljatelj je dužan platiti primatelju gore navedene troškove prije povlačenja lota iz konsignacije.

9. Sva avansna plaćanja poslanog ili dodijeljenog lota pošiljatelja i bilo koja druga prethodna dugovanja pošiljatelja prema Artmarku (kao što su, ovisno o slučaju: cijena nekih lotova koje je dodijelio pošiljatelj, kaznena naknada predviđena člankom 17. u slučaju samo-dodjeljivanja, neopravdanih plaćanja od strane Artmarka itd.) također će se odbiti od prodajne cijene. Ako pošiljatelj ima prethodni dug prema Artmarku, predmeti koje je poslao mogu se ponuditi na prodaju po cijeni koja bi pokrila dug pošiljatelja.

10. Iz razloga povezanih s konačnim uređivanjem aukcijskog kataloga (mrežnog i/ili fizičkog) i drugih promidžbenih materijala (mrežnih i/ili fizičkih) u vezi s aukcijom, kao i drugih troškova nastalih u marketingu i priopćavanju dostavljenih lotova klijenteli, ako pošiljatelj povuče predmet iz konsignacije, snosit će sve izravne troškove povezane s predmetom, kao što su čišćenje, restauracija, uokvirivanje, namjenske marketinške kampanje itd., kao i pošiljateljevu standardnu minimalnu proviziju za dotičnu aukciju, primjenjivoj kao dvostruka početna cijena (ali minimalno 500 €). Ista provizija/kazna dospjela je ako Artmark mora povući poslani rad s aukcije kada treća strana pisanim putem i uz odgovarajuću dokumentaciju osporava pravo pošiljatelja da ponudi djelo na prodaju i dokazi koje je Artmark pružio prije aukcije pokazuju, u mišljenju Artmarka, da postoje razumni razlozi za vjerovati da pošiljatelj nije vlasnik poslanog djela ili da ga nema pravo prodati.

11. Artmark će zadržati neprodane lotove na svojoj izložbi ili u svom skladištu u razdoblju od najmanje dva tjedna do najviše četiri mjeseca od datuma aukcije, a pošiljatelj će ga ovlastiti da ih tijekom tog razdoblja nastavi plasirati na tržište, prikupljati ponude (barem na minimalnoj granici raspona procijenjene tržišne vrijednosti djela kako je navedeno u aukcijskom katalogu) i prodavati ih u skladu s tim. U slučaju prodaje nakon aukcije prema uvjetima iz ovog članka, deponent duguje Artmarku istu proviziju kao u slučaju prodaje na aukciji, prema potvrdi o konsignaciji. U situaciji opisanoj u članku 22. Pravila za aukciju, tj. izričito ili implicitno odbijanje plaćanja od strane uspješnog ponuditelja (uključujući situacije kao što su: utvrđeno je da se uspješnog ponuditelja ne može kontaktirati unutar roka za plaćanje ili da njegovi/njezini kontakt podaci nisu/više nisu važeći, utvrdi se da uspješni ponuditelj nije/više nije kreditno sposoban ili uspješni ponuditelj odgađa plaćanje na neodređeno vrijeme (sine die), utvrdi se da je presuda bila lažna, npr. korištenjem lažnih identiteta ili tehničkih ili elektroničkih shema), Kuća je ovlaštena odabrati, prema potrebi, metodu koju razumno smatra najučinkovitijom za povrat dodijeljenog lota, uključujući primjenu kazni, pokretanje građanskog ili kaznenog postupka, prekid dodjele uz naknadu štete ili ponovnu dodjelu protu-ponuditelju po nižoj cijeni od prodajne cijene. U svim situacijama, navedenim u članku 22. Pravila aukcije, koje uključuju daljnje korake za prikupljanje početne cijene, pošiljatelj će produžiti trajanje konsignacije zadržati lot u skladištu Kuće, kako bi se omogućio završetak prodaje/preprodaje, prikupljanje bazne/prodajne cijene i prijenos lota.

12. Pošiljatelj je dužan preuzeti radove koji nisu prodani na aukciji iz sjedišta Artmarka, u roku od mjesec dana od datuma aukcije (slično tome, unutar 2 tjedna od odbijanja pošiljke, u slučaju rada primljenog na čuvanje, ali odbijenog za konsginaciju).

13. S obzirom na fizička ograničenja Artmarkovog vlastitog skladišta, pošiljatelj ovlašćuje Artmark da prenese, nakon mjesec dana od datuma aukcije, radove koje nije preuzeo pošiljatelj, za i u ime pošiljatelja, u skladište izvan Artmarkovih prostorija. Od mjesec dana od datuma aukcije, Artmark više nije odgovoran pošiljatelju za cjelovitost predanog rada, osim ako nije drugačije određeno potvrdom o konsignaciji (slično tome, u roku od 2 tjedna od odbijanja za konsignaciju, u slučaju rada primljenog na čuvanje, ali odbijenog na konsignaciji). Po preuzimanju neprodanih (ili nekonsigniranih) radova, koji su prekoračili rok od mjesec dana za konsignirane i neprodane radove i 2 tjedna za one odbijene na konsignaciji, pošiljatelj plaća troškove prijevoza i udio skladišne zakupnine, dogovoren sa strankom u iznosu protuvrijednosti od 10% minimalne granice procijenjene tržišne vrijednosti posla/mjesec. U slučaju da pošiljatelj ne preuzme neprodana (ili nekonsignirana) djela unutar 6 mjeseci od datuma vanjskog skladištenja, Artmark ima pravo (ponovno) ponuditi djela na prodaju kako bi nadoknadio troškove prijevoza, skladištenja i sve druge sporedne troškove.

14. Ako kupac uspješno ospori autentičnost prodanog djela, Artmark će vratiti kupcu primljenu cijenu, zatražiti i naplatiti prodajnu cijenu prenesenu na kupca od pošiljatelja i vratiti osporeno umjetničko djelo pošiljatelju.

15.1. U nekim jurisdikcijama nacionalni zakon zahtijeva od prodavatelja da plati pravo preprodaje, a posrednik da izračuna, zadrži i doznači pravo preprodaje društvu za prikupljanje autorskih prava.

15.2. U Rumunjskoj, u skladu sa Zakonom 8/1996 o autorskim i srodnim pravima, Artmark je dužan izračunati, zadržati i platiti od prodajne cijene, prema zakonu, pod uvjetom da pravo daljnje prodaje pripada autorima i nasljednicima u naslovu, kao pripisivanje, potpora i razdoblje izvršenja, potpada pod djelokrug navedenog zakona, u postotku utvrđenom zakonom, primijenjenom na cijenu preprodaje: a) od 300 € do 3.000 € - 5%; b) od 3.000,01 € do 50.000 € - 4%; c) od 50.000,01 € do 200.000 € - 3%; d) od 200.000,01 € do 350.000 € - 1%; e) od 350.000,01 € do 500.000 € - 0,5%; f) preko 500.000 € - 0,25%. Pravo preprodaje ne pripada ako je cijena preprodaje ispod 300 €. Također, ni u kojem slučaju pravo preprodaje ne smije premašiti 12.500 €.

15.3. U Hrvatskoj, u skladu sa Zakonom 111/2021 o autorskom i srodnim pravima, Artmark je dužan obračunati, zadržati i platiti od prodajne cijene, prema zakonu, pod uvjetom da pravo slijeđenja koje pripada autorima i njihovim nasljednicima, kao pripisivanje, potpora i razdoblje izvršenja, potpada pod djelokrug navedenog zakona, u postotku utvrđenom zakonom, primijenjenom na cijenu preprodaje: a) od 500 € do 50.000 € - 5%; b) od 50.000,01 € do 200.000 € - 3%; c) od 200.000,01 € do 350.000 € - 1%; d) od 350.000,01 € do 500.000 € - 0,5%; e) preko 500.000 € - 0,25%. Pravo preprodaje ne primjenjuje se ako je cijena preprodaje ispod 500 €. Također, ni u kojem slučaju pravo preprodaje ne smije premašiti 12.500 €.

16.1. U nekim jurisdikcijama nacionalni zakon zahtijeva od posrednika da obračunavaju, zadržavaju i uplate poseban porez pošiljateljima koji su ujedno i autori umjetničkog djela ponuđenog na prodaju.

16.2. U Rumunjskoj, ako je pošiljatelj također autor poslanog djela, Artmark će obračunati, zadržati i uplatiti porez na dohodak, primjenjujući stopu od 10% na bruto prihod (cijena umanjena za proviziju koja se naplaćuje pošiljatelju), od koje će se odbiti paušalna stopa od 40% troškova, u skladu s odredbama članka 73. Poreznog zakona (Zakon br. 227/2015) i obveznih socijalnih doprinosa zadržanih na izvoru, odnosno doprinosa za socijalno osiguranje (CAS) - 9,5%, doprinos za socijalno zdravstveno osiguranje - 5,5% i doprinos za fond za nezaposlene - 0,5%.

17. Artmark neće otkriti identitet pošiljatelja i kupaca, osim ako oni odluče otkriti svoj identitet. Pošiljatelji imaju pravo biti nazočni na aukciji na kojoj se poslani lot stavlja na prodaju. Deponenti nemaju pravo sudjelovati u aukciji, izravno ili preko posrednika, poslane partije, svako takvo sudjelovanje je ništavno i nevaljano, s posljedicom a) prekida budućeg konsignacijskog odnosa s pošiljateljem, odnosno b) njihovu obvezu plaćanja pristojbi za aukciju, u slučaju dodjele lota, odnosno u slučaju odbijanja plaćanja uspješnom ponuditelju, iz bilo kojeg razloga. Aukcijska kuća ima konačno pravo ocijeniti da je prodavatelj sudjelovao, uključujući i putem softvera/audio/video zapisa aukcijskog procesa.

18. Artmark zadržava pravo objavljivanja slika i opisa umjetničkih djela primljenih na čuvanje ili u konsignaciju u svim materijalima u promidžbene svrhe.

19.1. Pošiljatelj jamči da je jedini vlasnik i/ili da ima pravo raspolagati poslanim predmetom prodajom, da ima potrebne ovlasti, da je poduzeo sve potrebne radnje prema primjenjivom zakonu za valjano sklapanje ovog ugovora i ispravno izvršavati i/ili pridržavati se svojih obveza prema ovom ugovoru te da nije potrebno nikakvo daljnje odobrenje za sklapanje ovog ugovora. Pošiljatelj će uložiti sve napore kako bi Artmarku dostavio sve dokumente koji mu daju pravno pravo vlasništva poslanog lota.

19.2. Ako nam se prije aukcije pisanim putem upućuju očito opravdani prigovori na prodaju predmeta od strane trećih osoba koje vjerodostojno iskazuju prava na predmete (u slučaju postojećih sporova oko nekretnine, diobe, obavijesti ovršenika itd.), Artmark će povući predmet s aukcije, a pošiljatelj snositi troškove. Pošiljatelj će također biti ugovorno odgovoran izravno uspješnom ponuditelju u bilo kojoj situaciji koja bi dovela do naknadnog otkazivanja prodaje, te će uspješnom ponuditelju nadoknaditi prouzročenu štetu.